Turisticka organizacija opstine Kozarska Dubica
Активности
  • Израда програма развоја туризма и одговарајућих планских аката, у складу са прописом о планирању и уређењу општине и унапређење општих услова за прихват и боравак туриста;
  • Усмјеравање и координација активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичко-комплементарних садржаја и стварање активног туристичког амбијента на територији општине;
  • Организовање туристичке информативно-пропагандне ђелатности и промоција изворних вриједности (традиција, обичаји, етнолошко благо и др.);
  • Сарадња и координација са правним и физичким лицима која су непосредно, или посредно, укључена у туристички промет, ради заједничког договарања и спровођења политике развоја туризма у оквиру свеобухватне политике развоја општине;
  • Промоција, координација и организација традиционалних, културних и других манифестација које доприносе обогаћивању туристичке понуде општине;
  • Активности у циљу очувања туристичког простора, унапређења туристичког окружења и заштите човјекове околине.
 

Пријатељи

Туристичка организација РС

Спомен подручје Доња Градина

Посл. зона Липова Греда

Poslovna zona Lipova Greda

Prezentacije

Тренутно на страни

Имамо 55 гостију на мрежи